Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 1, 2021         Bấm vào các số sẽ có bài đọc hằng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

CANH TƯ

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Ư Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Truyền Giáo: T́nh huynh đệ nhân loại. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn sống trong t́nh huynh đệ trọn vẹn với các anh chị em thuộc các tôn giáo khác, cầu nguyện cho nhau, cởi mở với mọi người.

 1

19/11 

Lễ Mẹ Thiên Chúa

USA: Lễ Buộc


New Year's Day
Ngày
Cầu Hoà B́nh Thế Giới

 2

20

Thứ Bảy Đầu Tháng Kính Trái Tim Đức Mẹ

Th. Basiliô Cả và

Th. Grêgôriô Nazianzen, giám mục tiến sĩ Hội Thánh

Lễ Nhớ

 3

21/11

Lễ Hiển Linh

Lễ Trọng

 

 4

22

USA: Th. Elizabeth Ann Seton, nữ tu
Lễ Nhớ

 5

23 

Th. Gioan Neumann, giám mục

Lễ Nhớ

 6

24 

USA: Th. Anrê Bessette, tu sĩ

 

 7

25 

Th. Raymundo Penyafort, linh mục

 

 8

26 

 

 9

27 

 

 10

28/11 

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa

Lễ Kính

 

 11

29 

 

 12

30

 

 13

1/12 

Th. Hilariô, GmTs

Lễ Kính

 

 14

 

 15

 

 16

 

 17

5/12 

Chúa Nhật 2
Thường Niên B

 

(Th. Antôn viện phụ)

 18

Tuần cầu cho sự Hiệp nhất các Kitô hữu

 

USA: Martin Luther King

 19

 

 20

Th. Fabriano, GhTđ;

Th. Sebastian, tđ

 

 21

Th. Anê, trinh nữ tử đạo

Lễ Nhớ

 22

10 

USA: Ngầy cầu cho luật bảo vệ thai nhi

 23

11

Th. Vincentê, ptTđ,

 

 24

12/12 

Chúa Nhật 3
Thường Niên B

 

(Th. Phanxicô Salêsiô, giám mục tiến sĩ)

 25

13 

Th. Phaolô Tông Đồ trở lại

Lễ Kính

 26

14 

Th. Timôthêô và

Th. Titô, giám mục

Lễ Nhớ

 27

15 

Th. Angela Merici, đồng trinh

 

 28

16 

Th. Tôma Aquinô,

linh mục tiến sĩ
Lễ Nhớ

 29

17 

 

 

 

 30

18

 

 31

19/12 

Chúa Nhật 4
Thường Niên B

 

(Th. Gioan Bosco,

linh mục)

 

Các Ngày Lễ Buộc

 1. Ngày Chúa Nhật

 2. Lễ Mẹ Thiên Chúa (1/1)

 3. Lễ Hiển Linh

 4. Lễ Thánh Cả Giuse (19/3)

 5. Lễ Chúa Lên Trời

 6. Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa

 7. Lễ Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô (29/6)

 8. Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15/8)

 9. Lễ các Thánh (1/11)

10. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Tội (8/12)

11. Lễ Chúa Giáng Sinh (25/12)

Lưu Ư:

Tại Hoa Kỳ: Lễ số 4 và 7 không buộc.

                  Lễ số 3 và 6 được chuyển vào Chúa Nhật.

                  (nhiều địa phận chuyển cả Lễ số 5)

Nếu lễ số 2, 8 và 9 trùng vào thứ Hai hoặc thứ Bảy th́ hết buộc.