Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 1, 2022         Bấm vào các số sẽ có bài đọc hằng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

TÂN SỬU

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Ư Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

 

Cầu cho việc giáo dục về t́nh huynh đệ: Cầu cho tất cả những người bị kỳ thị và bách hại tôn giáo, t́m được trong xă hội nơi họ sinh sống sự nh́n nhận các quyền và phẩm giá của họ phát sinh từ t́nh huynh đệ.

 1

29/11

Lễ Mẹ Thiên Chúa

USA: Lễ Buộc


New Year's Day
Ngày
Cầu Hoà B́nh Thế Giới

 2

30/11

Lễ Hiển Linh

Lễ Trọng

(Th. Basiliô Cả và

Th. Grêgôriô Nazianzen, GmTs)

 3

1/2

 

 4

2/12 

USA: Th. Elizabeth Ann Seton, nữ tu
Lễ Nhớ

 5

3/12 

USA: Th. Gioan Neumann, giám mục

Lễ Nhớ

 6

4/12 

 

USA: Th. Anrê Bessette, tu sĩ

 

 7

5/12

Th. Raymundo Penyafort, linh mục

 8

6/12

 

 9

7/12 

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa

Lễ Kính

 

 10

8/12 

 

 11

9/12

 

 12

10/12 

 

 13

11/12 

Th. Hilariô, GmTs

Lễ Kính

 

 14

12/12 

 

 15

13/12 

 

 16

14/12 

Chúa Nhật 2
Thường Niên C

 

 

 17

15/12 

Th. Antôn viện phụ

Lễ Nhớ

 

USA: Martin Luther King

 18

16/12 

Tuần cầu cho sự Hiệp nhất các Kitô hữu

 19

17/12 

 

 20

18/12 

Th. Fabiano, GhTđ;

Th. Sebastianô, tđ

 21

19/12 

Th. Anê, trinh nữ tử đạo

Lễ Nhớ

 22

20/12

 

USA: Ngầy cầu cho luật bảo vệ thai nhi

 

 23

21/12 

Chúa Nhật 3
Thường Niên C

 

(USA: Th. Vincentê, ptTđ)

 24

22/12 

Th. Phanxicô Salêsiô, giám mục tiến sĩ

Lễ Nhớ

 25

23/12 

Th. Phaolô Tông Đồ Trở Lại

Lễ Kính

 26

24/12

Th. Timôthêô và

Th. Titô, giám mục

Lễ Nhớ

 27

25/12 

Th. Angela Merici, đồng trinh

 28

26/12 

Th. Tôma Aquinô,

linh mục tiến sĩ
Lễ Nhớ

 29

27/12

 

 30

28/12 

Chúa Nhật 4
Thường Niên C

 

 

 31

29/12 

Th. Gioan Bosco,

linh mục

Lễ Nhớ

 

Các Ngày Lễ Buộc

 1. Ngày Chúa Nhật

 2. Lễ Mẹ Thiên Chúa (1/1)

 3. Lễ Hiển Linh

 4. Lễ Thánh Cả Giuse (19/3)

 5. Lễ Chúa Lên Trời

 6. Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa

 7. Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô (29/6)

 8. Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15/8)

 9. Lễ các Thánh Nam Nữ (1/11)

10. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Tội (8/12)

11. Lễ Chúa Giáng Sinh (25/12)

Lưu Ư:

Tại Hoa Kỳ: Lễ số 4 và 7 không buộc.

                  Lễ số 3 và 6 được chuyển vào Chúa Nhật.

                  (nhiều địa phận chuyển cả Lễ số 5)

Nếu lễ số 2, 8 và 9 trùng vào thứ Hai hoặc thứ Bảy th́ hết buộc.