Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 10, 2023       Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

Tháng Mân Côi Đức Mẹ

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 1

17/8  

Chúa Nhật 26  Thường Niên A

 2

18/8 

Thiên Thần Hộ Thủ

Lễ Nhớ

 3

19/8 

 

 4

20/8  

Th. Phanxicô Assisi

Lễ Nhớ

 5

21/8  

Th. Faustina Kowalska, nữ tu

USA: Cp. Francis Xavier Seelos, Lm

 6

22/8  

Th. Bruno, linh mục;
USA: Cp. Maria Rose Durocher, đt

Thứ Sáu Đầu Tháng

Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

 7

23/8

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Lễ Nhớ

 8

24/8  

Chúa Nhật 27 Thường Niên A

 

 9

25/8 

Th. Denis, Gm và Các Bạn Tử Đạo;

Th. Gioan

Leonardô, linh mục

 

 10

26/8 

 

 11

27/8 

Th. Gioan 23, Gh

 12

28/8 

 
 

 13

29/8

Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (1917)

 14

30/8

Th. Calistô I, Ghtđ

 15

1/9 

Chúa Nhật 28 Thường Niên A

 16

2/9  

Th. Hedviga, nữ tu;
Th. Margareta Maria

Alacoque, trinh nữ

 17

3/9 

Th. Inhaxiô Antiôkia, giám mục tử đạo

Lễ Nhớ

 18

4/9 

Th. Luca, TS

Lễ Kính

 19

5/9 

USA: Th. Isaac Jogues,

Th. Gioan Brebeuf, linh mục

và Các Bạn tử đạo

Lễ Nhớ

 20

6/9 

USA: Th. Phaolô Thánh Giá, linh mục

 21

7/9

 

 22

8/9 

Chúa Nhật 29 Thường Niên A

 

Khánh Nhật Truyền Giáo:

Ngày Truyền Giáo Thế Giới

 23

9/9 

Thánh Gioan

Capistrano, linh mục

 24

10/9 

Th. Antôn Maria Claret, Gm 

 25

11/9 

 

 26

12/9 

 

 27

13/9 

 

 28

14/9

Th. Simon và Tađêô, tông đồ

Lễ Kính

 29

15/9 

Chúa Nhật 30 Thường Niên A

 30

16/9 


 

 31

17/9 

  USA: Halloween

Ơn Đại Xá

Ban cho các tín hữu sốt sắng đọc kinh Mân Côi:

- Trong nhà thờ, nhà nguyện,

- hay với gia đ́nh, cộng đoàn tu tŕ, hội đoàn tín hữu,

- hay với một nhóm tín hữu tụ họp v́ một mục đích tốt.

- Phải đọc ít là năm chục không cách quăng, sốt sắng suy mầu nhiệm.

- Khi đọc chung: các mầu nhiệm phải theo thói đă được chấp thuận ở địa phương.

- Khi đọc riêng chỉ cần suy niệm các mầu nhiệm với lời kinh.