Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 11, 2022   Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

Tháng Cầu Cho

Các Linh Hồn

Ơn Đại Xá chỉ cho các linh hồn trong luyện tội, được ban cho các tín hữu:

1. Trong bất cứ ngày nào và mỗi ngày từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11, sốt sắng viếng nghĩa trang và cầu nguyện dù chỉ trong tâm trí cho các người đă qua đời. (Ngày khác chỉ được Ơn Xá).

2. Sốt sắng viếng nhà thờ hay nhà nguyện, đọc 1 kinh Lạy Cha và 1 kinh Tin Kính trong ngày lễ các linh hồn

(hay Bản Quyền có thể chọn Chúa Nhật trước hoặc sau hay lễ Các Thánh).

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 

 1

8/10

Lễ Các Thánh

Lễ Trọng

 2

9/10  

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đă Qua Đời

Lễ Nhớ

 3

10/10  

Th. Martino Porres,

tu sĩ

 4

11/10  

Th. Carôlô Bôrômeô, Giám mục
Lễ Nhớ
 
Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

 5

12/10  

Thứ Bảy Đầu Tháng Kính Trái Tim Đức Mẹ

 6

13/10  

Chúa Nhật 32 Thường Niên C

 

USA đổi giờ: 2:00AM →1:00AM

 7

14/10  

 

 8

15/10  

 

 9

16/10  

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Th. Gioan Laterano

Lễ Kính

 10

17/10  

Th. Lêô Cả,

giáo hoàng tiến sĩ

Lễ Nhớ

 11

18/10  

 

Th. Martino, Gm

Lễ Nhớ

 

Veterans' Day

(Hoa Kỳ)

 12

19/10    

 

Th. Josaphat, giám mục tử đạo

Lễ Nhớ

 13

20/10  

Chúa Nhật 33  Thường Niên C

 

VN: Lễ Các Thánh Tử Đạo VN

(Th. Frances Cabrini, đt)

 14

21/10    

 

 15

22/10  

Th. Alberto Cả,

giám mục tiến sĩ

 16

23/10  

Th. Margarita Tô Cách Lan;

Th. Gertrude, đt

 17

24/10  

Th. Elizabeth nước Hungary, tu sĩ
Lễ Nhớ

 18

25/10  

Kỷ Niệm Cung Hiến Đền Thờ Thánh Phêrô và Phaolô
USA: Th. Rose P. Duchesne, tn

 19

26/10  

 

 20

27/10  

Lễ Chúa Kitô Vua

Lễ Trọng

 

 21

28/10    

Lễ Đức Mẹ dâng ḿnh vào Đền Thánh

Lễ Nhớ

 22

29/10  

Th. Cecilia,

trinh nữ tử đạo

 23

30/10  

Th. Clêmentê I, Ghtđ; Th. Columban, Vp;

USA: Cp. Miguel Agustin Pro, LmTđ

 24

1/11  

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Lễ Nhớ

 

Thanksgiving Day

(Hoa Kỳ)

 25

2/11  

Th. Catarina Alexandria, trinh nữ tử đạo

 26

3/11  

 

 27

4/11  

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm A

 

 28

5/11    

 

 29

6/11  

 

 30

7/11  

Th. Andrê, tông đồ
Lễ Kính

 

Ư Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

 

Cầu cho các trẻ em đau khổ: Cầu nguyện để các trẻ em đang đau khổ - những trẻ sống bụi đời, nạn nhân chiến tranh, các cô nhi - có thể được giáo dục và tái khám phá t́nh thương của một gia đ́nh.