Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 2, 2022       Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

NHÂM DẦN

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
 1
1/1 

TẾT NGUYÊN ĐÁN

NHÂM DẦN 2022

Mồng 1 Tết

Ngày Cầu B́nh An

 2
2/1 

Lễ Mẹ Dâng Chúa

Lễ Kính

 

Mồng 2 Tết

Cầu Cho Ông Bà Tổ Tiên

 3
3/1
Th. Blasiô, GmTđ
Th. Ansgariô, Gm

 

Mồng 3 Tết

Cầu Cho Công Việc Làm Ăn

 4
4/1 

Thứ Sáu Đầu tháng

Kính Thánh Tâm Chúa

 5

5/1

Th. Agata,

trinh nữ tử đạo

Lễ Nhớ

 

Thứ Bảy Đầu Tháng

kính Trái Tim Đức Mẹ

 6

6/1 

Chúa Nhật 5 Thường Niên C

 

(Th. Phaolô Miki và các Bạn tử đạo)

 7
 7/1
 
 8
8/1 

Th. Giêrônimô Emilianô, lm;

Th. Josephine Bakhita, đồng trinh

 9
9/1 
 
 10
10/1 
Th. Scolastica, tn
Lễ Nhớ
 11
11/1 

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức

 

Ngày Bệnh Nhân Thế Giới

 12

12/1

Lincoln's Birthday

 13
13/1 

Chúa Nhật 6 Thường Niên C

 
 14
14/1 

Th. Cyrillo, tu sĩ;

Th. Mêthôđiô, Gm

Lễ Nhớ

 

USA: St. Valentine's Day

 15
15/1 
 
 16
16/1 

 

 

 17
17/1 
Bảy Thánh Lập Ḍng Tôi Tớ Đức Mẹ
 18
18/1 

 

 19
19/1 

 

 

20
20/1 

Chúa Nhật 7 Thường Niên C

 

(Hai thánh trẻ Phanxicô và Giacinta Marto)

 21
21/1 

 

Th. Phêrô Đamianô, GmTs
 

USA: Presidents' Day & Washington's Birthday

 22
22/1 

Kính Ngai Ṭa Thánh Phêrô

Lễ Kính

 

 23
23/1 

Th. Policarpo, giám mục tử đạo

Lễ Nhớ

 24
24/1 

 

 25
25/1 
 
 26
26/1
 
 27
27/1 

Chúa Nhật 8 Thường Niên C

 

 28
28/1 

 

 

 

 

 

Ư Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

 

Cầu cho các nữ tu và những người thánh hiến: Cầu cho các nữ tu và những người thánh hiến, cảm ơn họ v́ sứ mạng và ḷng can đảm của họ, để họ tiếp tục t́m được những câu trả lời mới đứng trước những thách đố của thời đại chúng ta.