Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 2, 2021       Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

TÂN SỬU

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

 

 
 1
 20/12

 

 2
21 

Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh

Lễ Kính

 
 3
22 
Th. Blasiô, giám mục tử đạo
Th. Ansgariô, Gm
 
 4
23 
 
 5
24 

Thứ Sáu Đầu tháng

Kính Thánh Tâm Chúa

Th. Agata,

trinh nữ tử đạo

Lễ Nhớ

 6

25

Thứ Bảy Đầu Tháng

kính Trái Tim Đức Mẹ

Th. Phaolô Miki và các Bạn tử đạo
Lễ Nhớ

 7

26/12 

Chúa Nhật 5 Thường Niên B

 

 8
 27

Th. Giêrônimô Emilianô;

Th. Josephine Bakhita, đồng trinh

 9
28 
 
 10
29 
Th. Scolastica, tn
Lễ Nhớ
 
 11
30 

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức

Ngày Bệnh Nhân Thế Giới

 12
1/1 

 

TẾT NGUYÊN ĐÁN

Tân Sửu 2021

Ngày Cầu B́nh An

 

 13

2

Mồng Hai Tết

Kính Nhớ Tổ Tiên

 

 14
3/1 

Chúa Nhật 6 TN

(Th. Cyrillo, đan sĩ và

Th. Mêthôđiô, Gm)

 

Mồng 3 Tết

Cầu Cho Công Việc Làm Ăn

St. Valentine's Day

 15
 
USA: President's Day
 
 16
 
 17

 

Lễ Tro
Ăn Chay - Kiêng Thịt

 

(Bảy Thánh Lập Ḍng Tôi Tớ Đức Mẹ)
 18
 
 19

Kiêng Thịt

 20

(Hai thánh trẻ Phanxicô và Giacinta Marto)

 

 21
10/1 

CN 1 Mùa Chay năm B

 

(Th. Phêrô Đamianô, GmTs)

 22
11 

 

Kính Ngai Ṭa Thánh Phêrô

Lễ Kính

 

 

 23
12 

(Th. Policarpo, giám mục tử đạo)

 

 24
13 

 

 25
14 

 

 26
15 

Kiêng Thịt

 
 27
16
 
 28
17/1 

CN 2 Mùa Chay năm B

 

Kiêng Thịt (đủ 14 tuổi trở lên)

Ăn Chay buộc từ 18-60 tuổi
1. Không ăn thịt.
2. Chỉ ăn một bữa no và một bữa đói (có thể chia làm hai, nhưng cả hai bữa ít hơn một bữa no).
3. Không ăn vặt.
4. Có thể uống giái khát bất cứ lúc nào.
5. Ai v́ lư do sức khoẻ không thể giữ được phải làm một hy sinh, hăm ḿnh khác bù lại.