Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 5, 2022    Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

NHÂM DẦN

Tháng Hoa  Đức Mẹ

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

 1

1/4  

CN 3 Phục Sinh

Năm c

(Thánh Giuse Lao Động)

 2

2/4  

Th. Athanasio, GmTs

Lễ Nhớ

 3

3/4  

Th. Philiphê và

Th. Giacôbê, TĐ

Lễ Kính

 4

4/4  

 

 

 

 5

5/4  

 

 6

6/4  

 

 7

7/4

 

 8

8/4  

CN 4 Phục Sinh

Năm C

Ngày Cầu cho Ơn Gọi

USA: Mother's Day

 9

9/4  

 

 10

10/4  

USA: Th. Damien

Môlôkai, linh mục

 11

11/4  

 

 

 

 12

12/4  

Th. Nêrêô, Akillêô, và Pancras, tử đạo

 13

13/4  

Lễ Đức Mẹ Fatima

 14

14/4

Th. Matthew, tông đồ

Lễ Kính

 15

15/4  

CN 5 Phục Sinh

Năm C

(USA: Th. Isiđôrô, Nông Dân)

 16

16/4  

 

 17

17/4  

 

 18

18/4  


 

Th. Gioan I,

Giáo Hoàng tử đạo

 

 19

19/4  

 
 

 20

20/4  

Th. Bênađinô Siena, linh mục

 21

21/4 

 
Th. Christopher Magallanô, Lm và Các Bạn Tử Đạo Mexicô

 22

22/4  

CN 6 Phục Sinh

năm C

(Th. Rita Cascia, nt)

 23

23/4  

 

 24

24/4  

 

 

 25

25/4  


Th. Bêđa, LmTs;
Th. Grêgôriô VII, Gh;
Th. Maria Mađalêna Pazzi, trinh nữ

 26

26/4  

Th. Philipphê Nêri, Lm

Lễ Nhớ

 27

27/4  

Th. Augustinô Cantuario, giám mục

 28

28/4  

 

 29

29/4  

CN 7 Phục Sinh

năm C

Lễ Thăng Thiên

 30

1/5  

USA: Memorial Day

 31

2/5  

Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng Bà Thánh Isave

Lễ Kính

Ư Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

Cầu cho đức tin của người trẻ:  Cầu cho những người trẻ, được kêu gọi sống sung măn, để họ khám phá nơi Mẹ Maria sự lắng nghe, phân định sâu rộng, can đảm tin tưởng và tận tuỵ phục vụ.