Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 5, 2021    Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

TÂN SỬU

Tháng Hoa  Đức Mẹ

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Ư Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

Ư Chỉ Truyền Giáo: Thế giới tài chánh. Chúng ta hăy cầu nguyện cho giới hữu trách tài chánh để họ cộng tác với cách chính phủ điều hành lănh vực tài chánh và bảo vệ các công dân khỏi những nguy hiểm trong lănh vực này.

 1

20/3

Thứ Bảy Đầu Tháng

kính Trái Tim Đức Mẹ

Lễ Thánh Giuse Lao Động

 2

21/3  

CN 5 Phục Sinh

Năm B

Lễ Chúa Chiên Lành

 

(Th. Athanasio, GmTs)

 3

22  

Th. Philiphê và

Th. Giacôbê, TĐ

Lễ Kính

 4

23  

 

 5

24  

 

 

 

 6

25  

 

 7

26  

 

 8

27

 

 9

28/3  

CN 6 Phục Sinh

Năm B

 

USA: Mother's Day

 10

29  

Th. Damien

Môlôkai, linh mục

 11

30  

 

 12

1/4  


Th. Nêrêô, Akillêô, và Pancras, tử đạo
 

 13

2  

Lễ Đức Mẹ Fatima
 

 14

3  

Th. Matthew, tông đồ

Lễ Kính

 15

USA: Th. Isidôrô, nông dân

 16

5/4  

CN 7 Phục Sinh

Năm B

 

Lễ Thăng Thiên

Lễ Trọng

 17

6  

 

 18

7  

Th. Gioan I,

Giáo Hoàng tử đạo

 19

8  


 

 

 20

9  

Th. Bênađinô Siena, linh mục

 21

10  

Th. Christopher Magallanô và Các Bạn Mexicô Tử Đạo

 22

11  

Th. Rita Cascia, ts

 23

12/4  

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lễ Trọng

 24

13  

Lễ Đức Maria Mẹ Giáo Hội

Lễ Nhớ

 25

14  

 

Th. Bêđa, Lm;
Th. Grêgôriô VII, Gh;
Th. Maria Mađalêna Pazzi, trinh nữ

 26

15  


 

Th. Philipphê Nêri, Lm

Lễ Nhớ

 

 

 27

16  

Th. Augustinô Cantuario, giám mục

 

 28

17  

 

 29

18  

 

 30

19/4  

Lễ Chúa Ba Ngôi

Lễ Trọng

 

 31

20  

Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng Bà Thánh Isave

Lễ Kính

 

USA: Memorial Day