Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 6, 2022  Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

NHÂM DẦN

Tháng Thánh Tâm Chúa

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Ư Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

Cầu cho các gia đ́nh: Cầu cho các gia đ́nh Kitô trên toàn thế giới, để qua những cử chỉ cụ thể, họ sống t́nh yêu nhưng không và sự thánh thiện trong đời sống thường nhật. 

 1

3/5  

Th. Giustinô, tử đạo
Lễ Nhớ

 2

 4/5  

Th. Marcellino và

Th. Phêrô, tử đạo

 3

5/5 

Th. Carolo Lwanga

và Các Bạn Tử Đạo

Lễ Nhớ

 

 4

6/5 

Thứ Bảy Đầu Tháng
Kính Trái Tim Đức Mẹ

 

 

 5

7/5 

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lễ Trọng

(Th. Bônifaciô, GmTđ)

 6

8/5 

Lễ Đức Maria Mẹ Giáo Hội
Lễ Nhớ
(Th. Nôbertô, Gm)

 7

9/5 

 
 

 8

10/5  

 

 9

 11/5  

Th. Ephrem, ptTs

 10

12/5 

 
 
 

 11

13/5 

Th. Barnabê, TĐ
Lễ Nhớ

 12

14/5  

Lễ Chúa Ba Ngôi

Lễ Trọng

 13

15/5 

Th. Antôn Pađua,

linh mục tiến sĩ

Lễ Nhớ

 

 14

16/5 

 

 15

17/5 

 
 

 16

18/5  

 

 17

19/5  

 

 18

 20/5 

 

 19

21/5  

Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa

Lễ Trọng

 

USA: Father's Day

 20

22/5 

 

 21

23/5 

Th. Luy Gonzaga,

tu sĩ

Lễ Nhớ

 22

24/5  

 

Th. Phaolino Nolano, giám mục;
Th. Gioan Fisher, giám mục;

Th. Tôma More, tđ

 

 23

25/5  

Lễ Sinh Nhật

Th. Gioan Tẩy Giả

Lễ Trọng

 24

26/5  

 

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Lễ Trọng

 

 25

 27/5 

 

Lễ Trái Tim Đức Mẹ

Lễ Nhớ

 

 

 26

28/5  

Chúa Nhật 13 TN năm C

 

 27

29/5 

Th. Cyrilô Alexandria, GmTs

 28

30/5 

Th. Irênêô, GmTđ
Lễ Nhớ

 29

1/6  

Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô
Lễ Trọng

 30

2/6  

Các Thánh Tử Đạo Rôma Tiên Khởi