Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 6, 2021  Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

TÂN SỬU

Tháng Thánh Tâm Chúa

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 

 1

21/4 

Th. Giustinô, tử đạo
Lễ Nhớ

 2

22  

Th. Marcellino và

Th. Phêrô, tử đạo

 3

 23  

Th. Carolo Lwanga

và Các Bạn Tử Đạo

Lễ Nhớ

 4

24 

Thứ Sáu Đầu Tháng

kính Thánh Tâm Chúa

 

 5

25 

Thứ Bảy Đầu Tháng
Kính Trái Tim Đức Mẹ

 

Th. Bônifaciô, GmTđ

Lễ Nhớ

 6

26/4 

Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa

Lễ Trọng

 

(Th. Nôbertô, Gm)

 7

27 

 

 8

28 

 
 

 9

29  

Th. Ephrem, ptTs

 10

 1/5  

 

 11

2 

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Lễ Trọng
 
(Th. Barnabê, TĐ)

 12

3 

Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ

Lễ Nhớ

 13

4/5  

Chúa Nhật 11 TN năm B

 

(Th. Antôn Pađua,

linh mục tiến sĩ)

 14

5 

 

 15

6 

 

 16

7  

 
 

 17

8  

 

 18

9  

 

 19

 10 

Th. Romualdo, Vp
 
Kỷ Niệm Phong Thánh TĐVN  1988

 20

11/5  

Chúa Nhật 12 TN năm B

 

USA: Father's Day

 21

12 

Th. Luy Gonzaga,

tu sĩ

Lễ Nhớ

 22

13 

 

Th. Phaolino Nolano, giám mục;
Th. Gioan Fisher, giám mục;

Th. Tôma More, tđ

 23

14  

 

 

 24

15  

Sinh Nhật

Th. Gioan Tẩy Giả

Lễ Trọng

 25

16  

 

 

 

 26

 17 

 

 

 

 

 27

18/5  

Chúa Nhật 13 TN năm B

(Th. Cyrilô Alexandria, GmTs)

 28

19 

Th. Irênêô, GmTđ
Lễ Nhớ

 29

20 

Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô
Lễ Trọng

 30

21  

Các Thánh Tử Đạo Rôma Tiên Khởi

 

Ư Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Truyền Giáo: Vẻ đẹp của hôn nhân. Chúng ta hăy cầu nguyện cho những người trẻ đang chuẩn bị kết hôn được sự hỗ trợ của một cộng đoàn Kitô: để họ tăng trưởng trong t́nh yêu, với ḷng quảng đại, chung thuỷ và kiên nhẫn.