Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 7, 2022        Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

NHÂM DẦN

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Ư Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

 

Cầu cho người già: Cầu cho những người già, tượng trưng căn cội và kư ức của một dân tộc, để kinh nghiệm và sự khôn ngoan của họ giúp những người trẻ hơn, nh́n tương lai trong niềm hy vọng và với tính thần trách nhiệm.

 1

3/6 

USA: Th. Junipero Serra, Lm

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

 2

4/6

 

Thứ Bảy Đầu Tháng Kính Trái Tim Đức Mẹ

 3

5/6 

Chúa Nhật 14 TN C

(Th. Tôma, tông đồ)

 4

6/6 

 

 

Independence Day (Hoa Kỳ)

 5

7/6 

 
Th. Anton M. Zacaria, linh mục
Th. Elizabeth Bồ Đào Nha, nt

 6

8/6 

 

 

Th. Maria Goretti,

 trinh nữ tử đạo

 

 7

9/6 

 

 8

10/6 

 

 9

11/6 

Th. Augustinô Zhao Rong, linh mục

và Các Bạn Tử Đạo Trung Hoa

 10

12/6 

Chúa Nhật 15 Thường Niên C

 11

13/6 

Th. Bênêđictô,

viện phụ

Lễ Nhớ

 12

14/6 

 

 

 13

15/6 

Th. Henricô, Vua

 14

16/6 

Th. Kateri Tekakwitha, tn

Lễ Nhớ

 15

17/6 

Th. Bonaventure, GmTs

Lễ Nhớ

 16

18/6 

Lễ Đức Mẹ Núi Camêlô

 17

19/6 

Chúa Nhật 16 Thường Niên C

 

 18

20/6

Th. Camillo Lellis, Lm

 19

21/6 

 

 20

22/6 

Th. Apollinari

giám mục tử đạo

 21

23/6 

Th. Laurensô Brindisiô, LmTs

 22

24/6 

Th. Maria Mađalena

Lễ Kính

 23

25/6 

Th. Brigita, nữ tu

 24

26/6 

Chúa Nhật 17 Thường Niên C

Ngày Ông Bà Nội Ngoại

 25

27/6

Th. Giacôbê Tiền, tông đồ

 26

28/6 

Th. Gioan Kim và

Th. Anna, song thân Đức Mẹ

Lễ Nhớ

 27

29/6 

 

 28

30/6 

 

 29

1/7 

Th. Matta, Maria và Lazarô

Lễ Nhớ

 30

2/7

Th. Phêrô Kim Ngôn, GmTs

 31

3/7 

Chúa Nhật 18 Thường Niên C

(Th. Ignatio Loyola, Lm)