Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 7, 2021        Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

TÂN SỬU

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Ư Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Truyền Giáo: T́nh bạn xă hội. Chúng ta hăy cầu nguyện để trong những t́nh trạng xung đột về xă hội, kinh tế và chính trị, chúng ta có thể là những người can đảm và hăng say kiến tạo đối thoại và t́nh thân hữu.

 1

22/5 

USA: Th. Junipero Sera, lm

 2

23 

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

 3

24

Th. Tôma, tông đồ

Lễ Kính

 

Thứ Bảy Đầu Tháng Kính Trái Tim Đức Mẹ

 4

25/5 

Chúa Nhật 14 TN B

(Th. Elizabeth Bồ Đào Nha, nt)

 

Independence Day (Hoa Kỳ)

 5

26 

Th. Anton M. Zacaria, linh mục

 6

27 

Th. Maria Goretti,

 trinh nữ tử đạo

 7

28 

 

 

 

 

 8

29 

 

 9

30 

Th. Augustinô Zhao Rong, linh mục

và Các Bạn Tử Đạo Trung Hoa

 10

1/6 

 

 11

2/6 

Chúa Nhật 15 Thường Niên B

 

(Th. Bênêđictô,

viện phụ)

 12

 

 

 13

Th. Henricô, Vua

 

 14

Th. Kateri Tekawitha, tn

Lễ Nhớ

 15

Th. Bonaventure, GmTs

Lễ Nhớ

 16

Lễ Đức Mẹ Núi Camêlô

 17

 

 18

9/6 

Chúa Nhật 16 Thường Niên B

 

(Th. Camillo Lellis, Lm)

 19

10

 

 20

11 

Th. Apollinari

giám mục tử đạo

 21

12 

Th. Lôrensô Brindisi, LmTs

 22

13 

Th. Maria Mađalena

Lễ Kính

 23

14 

Th. Brigita, nữ tu

 

 24

15 

Th. Sarbeliô Makhluf, linh mục

 25

16/6 

Chúa Nhật 17 Thường Niên B

 

(Th. Giacôbê, tông đồ)

 26

17

Th. Gioan Kim và

Th. Anna, song thân Đức Mẹ

Lễ Nhớ

 27

18 

 

 

 28

19 

 

 29

20 

Th. Martha

Lễ Nhớ

 

 30

21 

Th. Phêrô Kim Ngôn, GmTs

 

 31

22

Th. Ignatio Loyola, Lm

Lễ Nhớ