Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 8, 2022     Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

NHÂM DẦN

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

  

 

 1

4/7 

Th. Anphongsô Ligori, gmTs

Lễ Nhớ

 2

5/7

Th. Eusebio Vercelli, giám mục;

Th. Phêrô Giulianô Eymard, linh mục

 3

6/7  

 

 4

7/7 

Ngày Thánh Mẫu

tại Tỉnh Ḍng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, Carthage, MO

Th. Gioan Maria Vianney, linh mục

Lễ Nhớ

 5

8/7

Ngày Thánh Mẫu
 
Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Cả Roma

 6

9/7

Ngày Thánh Mẫu

 

Lễ Chúa Giêsu Biến H́nh

Lễ Kính

 7

10/7  

Ngày Thánh Mẫu

 

Chúa Nhật 19  Thường Niên C

(Th. Xystô II, Gh và Các Bạn Tử Đạo

Th. Cajetanô, Lm)

 8

11/7 

Th. Đaminh, Lm

Lễ Nhớ

 9

12/7

Th. Teresa Beneđicta Thánh Giá, tnTđ

 10

13/7  

Th. Laurensô, ptTđ

Lễ Kính

 11

14/7 

Th. Clara, trinh nữ
Lễ Nhớ

 12

15/7

 

Th. Gioana Phanxica Chantal, tn

 13

16/7

 

Th. Pontiano, giáo hoàng;

Th. Hippolyto, linh  mục tử đạo

 14

17/7 

Chúa Nhật 20  Thường Niên C

(Th. Maximillian Kolbe, linh mục tử đạo)

 15

18/7 

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Lễ Trọng

 16

19/7 

Th. Stephano Vua nước Hungary

 17

20/7  

 

 

 18

21/7 

 

 

 19

22/7 

Th. Gioan Eudes, linh mục

 20

23/7 

Th. Benađo, Viện Phụ Tiến sĩ Hội Thánh
Lễ Nhớ

 21

24/7  

Chúa Nhật 21 Thường Niên C

(Th. Piô X, giáo hoàng)

 22

25/7 

Đức Maria Trinh Nữ Vương
Lễ Nhớ

 23

26/7 

Th. Rosa Lima, đt

 24

27/7

Thánh Bartholomeo,

Tông Đồ

Lễ Kính

 25

28/7 

Thánh Louis Vua nước Pháp;

Th. Giuse Calasanzio

linh mục

 26

29/7 

 

 27

1/8

Thánh Nữ Monica

Lễ Nhớ

 28

2/8  

Chúa Nhật 22 Thường Niên C

(Th. Augustinô, giám mục tiến sĩ)

 29

3/8 

 
Th. Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết
Lễ Nhớ

 30

4/8 

 

 31

5/8

 

Ư Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

Cầu cho các doanh nhân cỡ nhỏ và trung b́nh: Cầu cho các doanh nhân cỡ nhỏ và trung b́nh, bị thương tổn nặng nề v́ khủng hoảng kinh tế và xă hội, t́m được những phương thế cần thiết để tiếp tục hoạt động của họ, phục vụ các cộng đoàn nơi họ sinh sống.