Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 8, 2021     Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

TÂN SỬU

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 1

23/6  

Chúa Nhật 18  Thường Niên B

 

(Th. Anphongsô Ligori, gmTs)

 2

24 

Th. Eusebio Vercelli, giám mục;

Th. Phêrô Eymard, linh mục

 3

25

 

 4

26  

Th. Gioan Maria Vianney, linh mục

Lễ Nhớ

 5

27 

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Cả Roma

 6

28

Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung

Lễ Kính

 7

29

Th. Systô II, Gh và Các Bạn Tử Đạo

Th. Cajetanô, Lm

 8

1/7  

Chúa Nhật 19  Thường Niên B

(Th. Đaminh, Lm)

 9

Th. Teresa Beneđicta Thánh Giá, tnTđ

 10

3

Th. Lôrensô, ptTđ

Lễ Kính

 11

4  

Th. Clara, trinh nữ
Lễ Nhớ

 12

Th. Gioana Phanxica Chantal, tn

 13

6

 

Th. Pontiano, giáo hoàng tử đạo;

Th. Hippolyto, linh  mục tử đạo

 

 14

7

Th. Maximillian Kolbe, linh mục tử đạo

Lễ Nhớ

 15

8/7 

Chúa Nhật 20  Thường Niên B

 

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Lễ Trọng

 16

9 

Th. Stephano Vua Hungary

 17

10 

 

 18

11  

 

 

 19

12 

Th. Gioan Eudes, linh mục

 

 20

13 

Th. Benađo, Viện Phụ Tiến sĩ Hội Thánh
Lễ Nhớ

 21

14 

Th. Piô X, giáo hoàng

Lễ Nhớ

 22

15  

Chúa Nhật 21 Thường Niên B

 

(Mẹ Nữ Vương Vũ Trụ)

 23

16 

Th. Rosa Lima, đt
 

 24

17 

Thánh Bartholomeo,

Tông Đồ

Lễ Kính

 25

18

Thánh Louis Vua nước Pháp;

Th. Giuse Calasanzio

linh mục

 26

19 

 

 27

20 

Thánh Nữ Monica

Lễ Nhớ

 

 28

21

Th. Augustinô, giám mục tiến sĩ
Lễ Nhớ

 29

22/7  

Chúa Nhật 22

Thường Niên B

 

(Th. Gioan Tẩy Giả Tử Đạo)

 30

23 

 

 31

24 

 

 

Ư Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Truyền Giáo: Giáo Hội. Chúng ta hăy cầu nguyện cho Giáo Hội để nhận được từ Chúa Thánh Linh ơn thánh và sức mạnh hầu cải tổ bản thân dưới ánh sáng Tin Mừng.