Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 8, 2023     Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

QUƯ MĂO

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 

 1

15/6

Th. Anphongsô Ligori, gmTs

Lễ Nhớ

 2

16/6  

Th. Eusebio Vercelli, giám mục;

Th. Phêrô Giulianô Eymard, linh mục

 3

17/6 

Ngày Thánh Mẫu 44

tại Tỉnh Ḍng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, Carthage, MO

 4

18/6

Th. Gioan Maria Vianney, linh mục

Lễ Nhớ

 

Ngày Thánh Mẫu 44

 5

19/6

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Cả Roma

 

Ngày Thánh Mẫu 44

 6

20/6  

Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung

Lễ Kính

 

Ngày Thánh Mẫu 44

 7

21/6 

Th. Cajetan, Lm;

Th. Sixtô II, Gh, và Các Bạn Tđ

 8

22/6

Th. Đaminh, Lm

Lễ Nhớ

 9

23/6  

Th. Teresa Beneđicta Thánh Giá, tnTđ

 10

24/6 

Th. Laurensô, ptTđ

Lễ Kính

 11

25/6

Th. Clara, trinh nữ
Lễ Nhớ

 

 12

26/6

Th. Gioana Phanxica Chantal, tn

 13

27/6 

Chúa Nhật 20  Thường Niên C

 14

28/6 

Th. Maximillian Kolbe, linh mục tử đạo
Lễ Nhớ

 15

29/6 

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Lễ Trọng

 16

1/7  

Th. Stephano Vua nước Hungary

 17

2/7 

 

 

 18

3/7 

 

 19

4/7 

Th. Gioan Eudes, linh mục

 20

5/7  

Chúa Nhật 21 Thường Niên C

 21

6/7 

Th. Piô X, giáo hoàng

Lễ Nhớ

 22

7/7 

Đức Maria Trinh Nữ Vương
Lễ Nhớ

 23

8/7

Th. Rosa Lima, đt

 24

9/7 

Thánh Bartholomeo,

Tông Đồ

Lễ Kính

 25

10/7 

Thánh Louis Vua nước Pháp;

Th. Giuse Calasanzio

linh mục

 26

11/7

 

 27

12/7  

Chúa Nhật 21 Thường Niên A

 

 28

13/7 

Th. Augustinô, giám mục tiến sĩ

Lễ Nhớ

 29

14/7 

Th. Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết
Lễ Nhớ

 30

15/7

 

 31

16/7