H́nh Ảnh Cây Bonsai Đẹp

 

Tới một tuổi nào đó mọi người cần một không gian cho sự cô đơn cần thiết, tĩnh lặng cho riêng ḿnh.  Xin giới thiệu những gốc BONSAI đẹp đến MÊ HỒN ,như những bức tranh thủy mặc, với những thế cây, những dáng của ḥn non bộ như muốn tṛ chuyện với người thưởng lăm, làm mọi người như có được những giây phút tĩnh tâm, buông bỏ mọi sự phiền muộn, để TÂM HỒN THANH THẢN.

 

Mời thưởng thức những h́nh ảnh cây Bonsai đẹp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * *   * * * * *