Đầu Mùa Thu tại Saint Paul College

(Photos by Linda Nguyen)

 

 

 

Hoa hồng được trồng xung quanh trường học.

 

 

 

 

 

Saint Paul College liền kề bên cạnh Cathedral of Saint Paul

 

 

Pḥng ăn cũng là nơi nhiều học sinh chọn làm chỗ ngồi làm bài và nghỉ ngơi.

Tuy dịch Covid-19 vẫn c̣n, nhưng nhiều học sinh vẫn chọn đến trường học. Học online tuy có tiện lợi nhưng không hiệu quả và thực tế cho bằng đến lớp học. Đến lớp học được học trực tiếp và sự giúp đỡ trực tiếp của giáo viên, gặp gỡ nhiều học sinh khác, được sống trong bầu không khí của trường học.

 

 

Hoa hồng được trồng xung quanh trường học và dọc bên lối đi.

 

Lái xe từ chỗ làm chạy thẳng đến trường học vào giờ cao điểm khi mọi người đều đi làm về, đường luôn bị kẹt xe, sửa đường, đóng đường... th́ cũng phải cố gắng lái xe đến lớp cho đúng giờ.

 

Photos by Linda Nguyen

October 2021

 

* * * * *   * * * * *