Bentleyville "Tour of Lights" in Duluth on Christmas Day

(Photos by Linda Nguyen)

 

Thời tiết vào tối ngày 25/12 rất lạnh, nhiệt độ xuống dưới 12 F, tuy trời rất lạnh, nhưng vẫn có nhiều người đến xem trưng điện Giáng Sinh ở Duluth, Minnesota.

Xem video "Tour of Lights"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos by Linda Nguyen

on Christmas Day 12/25/2021

 

* * * * *   * * * * *