Phim Công Giáo

 
 

Đại Lễ Tấn Phong Hồng Y

Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn


Xin đợi trong giây lát để tải phim.

 

 

 

 

 

 

 

 

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170