Phim Công Giáo

 

 

Từ Karol Wojtila đến Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Tập 2

Xin đợi trong giây lát để tải phim.

 

 

Từ Karol Wojtila đến Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (Tập 1)

 

Từ Karol Wojtila đến Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (Tập 2)

 

Từ Karol Wojtila đến Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (Tập 3)

 

 

 

 

 

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170