Phim Cng Gio

 

 

Lễ Mở n Phong Chn Phước Cho Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

 

 

Nhấn nt "play" để xem phim. Nếu xem phim bị giựt, hy ngừng khoảng 10 giy rồi nhấn nt "play" lại.

 

Lễ Mở n Phong Chn Phước cho Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đ chnh thức diễn ra vo ngy thứ Su 22 thng 10 năm 2010 tại Roma nước .  Mời qu vị theo di một số hnh ảnh của buổi lễ do Thu H v Việt Hải từ Rome gởi về.

 

 

 

 

 

 

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170