Phim Công Giáo

 
 

Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại (phần 1)


Xin đợi trong giây lát để tải phim.

 

 

Phaolô tông đồ dân ngoại (phần 1)

 

Phaolô tông đồ dân ngoại (phần 2)

 

Phaolô tông đồ dân ngoại (phần 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170