Phim Công Giáo

 

Ngày 19 tháng 3 năm 2013 (nhân ngày lễ kính Thánh Giuse)

 

 

 

 

 

 

 

 

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170