Phim Công Giáo

 

 

Thánh Nữ Faustina Kowalska

(Ḷng Thương Xót Chúa)

Xin đợi trong giây lát để tải phim.

 

 

 

 

 

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170