Phim Công Giáo

 

 

Triều Đại Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI

 

 

Nhấn vào giữa màn ảnh để xem phim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170