Video Sinh Hoạt Cộng Đoàn

 

Ca Nhạc Hội Chợ Ngày Chúa Nhật

với Ca Sĩ Như Ư và Các Ca Sĩ của Band Nhạc B-Jam

 

 
 

 

* * * * *   * * * * *