Video Sinh Hoạt Cộng Đoàn

 

Làm Bánh Chưng Bánh Tét

Xuân Qúy Tỵ 2013

Chương tŕnh gói bánh bắt đầu vào tối Thứ Hai Ngày 21 Tháng 1, 2013 tới tối Thứ Sáu Ngày 25 Tháng 1, 2013

 
 
 
Nhấn nút có mũi tên ở giữa màn ảnh để xem video.
 

 

* * * * *   * * * * *