Video Sinh Hoạt Cộng Đoàn

 

Tiệc Giáng Sinh

Thứ Bảy ngày 9 Tháng 12 năm 2012

 

Xin đợi trong giây lát để tải phim.

 

 

* * * * *   * * * * *